دانلود رایگان


شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک ) - دانلود رایگاندانلود رایگان نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 129 صفحه چکیده یکی از مسائلی که نویسندگان حقوق تجارت در بخش اسناد تجاری، در زمینة آن اختلاف نظر دارند، مسئلة امری یا تکمیلی بودن قاعدة مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. علاوه بر این، سؤالات دیگری از قبیل اینکه؛ آیا مسئولین یک سند تجاری می‌توانند

دانلود رایگان پایان نامه شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک )نوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 129 صفحهچکیدهیکی از مسائلی که نویسندگان حقوق تجارت در بخش اسناد تجاری، در زمینة آن اختلاف نظر دارند، مسئلة امری یا تکمیلی بودن قاعدة مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. علاوه بر این، سؤالات دیگری از قبیل اینکه؛ آیا مسئولین یک سند تجاری می‌توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند؟ و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل و در صورت بطلان آیا این بطلان در مورد سند تجاری هم مطرح است؟ آیا شرط ضمن سند تجاری بر خلاف وصف تنجیزی اسناد تجاری نیست؟ آیا این شرط در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد است؟ و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت از سوی صادرکننده سند، قبول کننده برات، ضامن و ظهرنویس سند تجاری در هر یک از اسناد تجاری برات، سفته و چک چه آثاری خواهد داشت؟ مطرح است. در این پژوهش به دلیل اینکه اولاً صدور و انتقال یک سند تجاری به تعبیری یک عقد و يا يک عمل حقوقی طرفینی است و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در واقع شرط ضمن عقد یا عمل حقوقی است. ثانیاً تعهدات تجاری در اکثر موارد ناشی از تعهدات مدنی است و شروط در تعهدات مدنی نقش انکارناپذیری در تعهدات ناشی از اسناد تجاری دارند. اعم از اینکه در متن سند تجاری منعکس بشوند یا نشوند؛ لذا جهت پاسخ به سؤالات مذکور در مواردی که قانون ساکت است، مراجعه به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی به عنوان قانون مادر ملاک قرار گرفته است و در برخی از موارد قانون فعلی تجارت با لایحه تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون های بین‌المللی در این خصوص مقایسه و ضمن بیان نظرات فقهای عظام، استادان محترم حقوق مدنی و تجارت، با عنایت به اینکه این شرط از سوی چه کسی و در چه سندی باشد به لحاظ تفاوت در آثار، به تفکیک مورد بررسی قرار می¬گیرد.کلید واژه ها: اسناد تجاری، صدور، ظهرنویسی، حسن نیت، مسئولیت تضامنی، شرط اسقاط مسئولیت، شرط تحدید مسئولیت فهرست مطالبچکیده ‌جمقدمه 1بخش نخست: کلیات و شرح واژه‌های کلیدی 3فصل اول: تعاریف ، اوصاف و مزایای اسناد تجاری 3مبحث نخست: مفهوم سند، انواع و شرایط و آثار آن 3مبحث دوم: تعریف اسناد تجاری، صدور و ماهیت آنها 14مبحث سوم: شرایط شکلی و مندرجات اسناد تجاری 34فصل دوم: مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری 38مبحث نخست: مفهوم مسئولیت و اقسام آن 38مبحث دوم: مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی و تجارت 39مبحث سوم: مفهوم ضمان در اسناد تجاری از دیدگاه فقهی و حقوقی 39مبحث چهارم: مسئولیت متعهدان اصلی و فرعی اسناد تجاری 41فصل سوم: شروط ضمن عقد در اسناد تجاری 50مبحث نخست: مفهوم شرط و مقایسه آن با قید و تفاوت آن با تعلیق 50مبحث دوم: اقسام شرط به اعتبار مختلف 53مبحث سوم: شرایط صحت شرط 56بخش دوم: ماهیت، اعتبار و موانع نفوذ و مصادیق شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت 61فصل اول: تعریف و ماهیت و انواع شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت 61مبحث نخست: تعریف شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت 61مبحث دوم: ماهیت شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت 62مبحث سوم: مقایسه شرط اسقاط با تحدید مسئولیت 62مبحث چهارم: انواع شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت 64فصل دوم: اعتبار و موانع نفوذ شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت 67مبحث نخست: اعتبار شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت 67مبحث دوم: موانع نفوذ شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت 70فصل سوم: مصادیق شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در حقوق مدنی و تجارت 72مبحث نخست: برخی از مصادیق شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در حقوق مدنی 72مبحث دوم: برخی از مصادیق شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در حقوق تجارت 75بخش سوم: تأثیر شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت در تعهدات اسناد تجاری 79فصل اول: قابلیت استناد به شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت 79مبحث نخست: اصل حسن نیت و کاربرد آن در قوانین 79مبحث دوم: قابلیت استناد به شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در مقابل دارنده با حسن نیت سند تجاری 87مبحث سوم: مغایرت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت با وصف تنجیزی اسناد تجاری 87فصل دوم: بررسی تأثیر شروط اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری 88مبحث نخست: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهدِ متعهدان اصلی اسناد تجاری 88مبحث دوم: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهدِ متعهدان فرعی اسناد تجاری 91فصل سوم: بررسی تأثیر شروط تحدید مسئولیت در اسناد تجاری 98مبحث نخست: تأثیر شروط تحدید مسئولیت در تعهدِ متعهدان اصلی اسناد تجاری 98مبحث دوم: تأثیر شروط تحدید مسئولیت در تعهد متعهدان فرعی اسناد تجاری 110نتیجه 118پیشنهاد 119فهرست منابع و مآخذ 121

حقوق خصوصی


پایان نامه حقوق خصوصی


شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات


سفته


چک )


تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات


سفته


چک )


پایان نامه ارشد حقوق خصوصیشرط


اسقاط


یا


تحدید


مسئولیت


در


اسناد


تجاری


(


برات،


سفته،


چک


)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بایگانی‌ها حقوق خصوصی - گروه پژوهشی رساله نگار

شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک ) 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

عنوان : تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاریword ...

اسناد تجاری، چک، فوت، متعهد، مسئولیت، متوفی، برات، سفته تکالیف دارنده جهت استیفای حقوقی ناشی از اسناد تجاری و آثار مترتب بر آن "، نشریه حقوقدادرسی، آذر و دی 1390، شماره 89 ، ص 29 .

مقاله نقش روحانیون و مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی

بررسی شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری(برات، سفته، چک) در نظام حقوقی ایران; بررسی نهی در معاملات و تأثیر آن در قراردادها; معرفی سامانه های مورد استفاده در تراکنش های الکترونیکی وجوه

وضعیت شرط عدم یا تحدید مسئولیت

اگر شرط یا قرارداد عدم مسئولیت یا تحدید آن مربوط به صدمات جسمی یا حیثیتی یا لطمه به آزادی و حقوق مربوط به شخصیت باشد مثلاً در قرارداد حمل و نقل مسافر نسبت به صدماتی که به مسافران وارد می‌شود ...

اصل استقلال امضاء در اسناد تجاری - وب سایت شخصی مهندس ...

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، اهلیت متعاملین است معاملات اسناد تجاری نیز اعم از برات، سفته و چک در همه مراحل صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت زمانی معتبر و واجد آثار حقوقی است که امضاکننده در ...

حقوق تجارت جلد 3 «اسناد تجاری، برات، سفته، چک و سند در وجه ...

کتاب حقوق تجارت جلد 3 «اسناد تجاري، برات، سفته، چك و سند در وجه حامل» با انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد و پدیدآوراندگان دکتر رسول ملکوتی,در سال 1398 به چاپ رسیده است .موضوعاتی که در این کتاب کار ...

مسئولیت ظهر نویس در قانون چك

مسئولیت ظهر نویس در قانون چك دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 اصولاً چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است قیمت ...

دانلود شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا ...

وضعیت شرط عدم یا تحدید مسئولیت

اگر شرط یا قرارداد عدم مسئولیت یا تحدید آن مربوط به صدمات جسمی یا حیثیتی یا لطمه به آزادی و حقوق مربوط به شخصیت باشد مثلاً در قرارداد حمل و نقل مسافر نسبت به صدماتی که به مسافران وارد می‌شود ...

شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک) - بخش سوم

شخصی که پشت چک و سفته را به عنوان ضامن امضا می کند در قبال آن مسئول می باشد و در صورت پرداخت نشدن باید وی وجه را بدهد. در این مطلب با قوانین و مقررات شهرنویسی اشنا می شویم

دانلود پایان نامه - تحقیق- پروژه -مقاله

در بعضی از کتب از اسناد تجاری به معنای خاص به اسناد براتی یاده شده « که اسناد تجاری با این تسمیه در باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر برات، سفته و چک عنوانی ندارد ولی گذشته از چند ماده که ورقه و ...

دانلود پایان نامه اجل در اسناد تجاری - دانلود پایان نامه ارشد

در بعضی از کتب از اسناد تجاری به معنای خاص به اسناد براتی یاده شده « که اسناد تجاری با این تسمیه در باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر برات، سفته و چک عنوانی ندارد ولی گذشته از چند ماده که ورقه و ...

اسناد تجاری | ixport | راهنمای آشنایی با قوانین و اصطلاحات ...

اسناد تجاری و قوانین مرتبط به آن. اسناد تجاری اسنادی هستند که بدون توجه به این که صادرکننده آنها تاجر باشند یا غیر تاجر ، قواعد حاکم بر قانون تجارت در مورد آنها جاری خواهد بود .. سند در لغت به نوشته­‌ای گفته می­‌شود که به ...

ظهرنویسی برات برای انتقال | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

منابع : ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم؛ صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه‌ی نشر قانون، 1385، جلد سوم، صفحه 36 ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت ...

دانلود نمونه سوال ورد - پروژه ها

شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک )… برچسب ها : اسلاید پایان های Edition نامه دانلود پایان نامه پیش‌نویس خودکار مورد فایل ورد صفحه word مقاله Language پاورپوینت بررسی تحقیق ...

دانلود پایان نامه - تحقیق- پروژه -مقاله

در بعضی از کتب از اسناد تجاری به معنای خاص به اسناد براتی یاده شده « که اسناد تجاری با این تسمیه در باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر برات، سفته و چک عنوانی ندارد ولی گذشته از چند ماده که ورقه و ...

تحقیق آماده مسئولیت مدنی و ضمان - 15 برگ وورد قابل ویرایش ...

بایگانی‌ها مسئوليت مدني – فروشگاه یاس تحقیق آماده مسئوليت مدني و ضمان – 15 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مسئوليت مدني و ضمان – 15 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده مسئوليت مدني و ضمان – 15 … دانلود پاورپوینت 12 اصل ...

شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک)

و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت از سوی صادرکننده سند، قبول کننده برات، ضامن و ظهرنویس سند تجاری در هر یک از اسناد تجاری برات، سفته و چک چه آثاری خواهد داشت؟ مطرح است.

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران 1

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 19 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم ...

عنوان : تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاریword ...

اسناد تجاری، چک، فوت، متعهد، مسئولیت، متوفی، برات، سفته تکالیف دارنده جهت استیفای حقوقی ناشی از اسناد تجاری و آثار مترتب بر آن "، نشریه حقوقدادرسی، آذر و دی 1390، شماره 89 ، ص 29 .

چک - ویکی فقه

پس از تشکیل حکومت عباسیان (۱۳۲ـ۶۵۶)، به دلیل استفاده فراوان از پول نقد و نیز رشد تجارت ، استفاده از چک بسیار متداول گردید. ← در ایران در ایران ، پیشینه کاربرد چک به‌عنوان سند تجاری، به تأسیس « بانک جدید شرقی » در ۱۳۰۵ ...

آرای قضایی در اسناد تجاری | قضاوت آنلاین

آرای قضایی در مسایل و موضوعات اسناد تجاری از جمله برات، سفته، چک و غیره در این دسته قرار دارند. دعوای استرداد لاشه چک از انواع دعاوی مالی است

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک ...

چک یکی از اسناد تجاری در ردیف اسناد تجاری دیگر همانند برات و سفته است که قانون گذار آن را از نظر کیفری مورد حمایت قرار داده و برای صادرکننده‌ی چک پرداخت نشدنی مجازات تعیین کرده است.

کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی ...

بررسی شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری(برات، سفته، چک) در نظام حقوقی ایران بررسی میزان درجه اهمیت مقوله های فعال و غیرفعال مبحث (کیهان الفبای زادگاه هستی) کتاب شیمی دهم (چاپ1395 )با ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تحدید مسئولیت - سحا فایل

در هر یک از اسناد تجاری (برات، سفته، چک) می­تواند با آوردن قید یا شرطی در متن یا ظَهر آن، مسئولیت خود را در پرداخت وجه سند، اسقاط و یا تحدید کند؟

دانلود پایان نامه اجل در اسناد تجاری - دانلود پایان نامه ارشد

در بعضی از کتب از اسناد تجاری به معنای خاص به اسناد براتی یاده شده « که اسناد تجاری با این تسمیه در باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر برات، سفته و چک عنوانی ندارد ولی گذشته از چند ماده که ورقه و ...

شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری : پایان نامه ...

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ” برای شما عزیزان فراهم کرده است.

سفته و نحوه تکمیل و وصول آن ونقش سفته در معاملات دولتی ...

سئوالی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه نوشتن قید و شرط در متن سند چك یا سفته یا برات چه اثر حقوقی دارد؟ ... نیست ، بلكه قبول كننده در حدود شرط خود مسئولیت دارد. ... قانون تجارت، اسناد تجاری ...

شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک) - بخش سوم

شخصی که پشت چک و سفته را به عنوان ضامن امضا می کند در قبال آن مسئول می باشد و در صورت پرداخت نشدن باید وی وجه را بدهد. در این مطلب با قوانین و مقررات شهرنویسی اشنا می شویم

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری ...

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، اهلیت متعاملین است معاملات اسناد تجاری نیز اعم از برات، سفته و چک در همه مراحل صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت زمانی معتبر و واجد آثار حقوقی است که امضاکننده در ...

دانلود پایان نامه - تحقیق- پروژه -مقاله

در بعضی از کتب از اسناد تجاری به معنای خاص به اسناد براتی یاده شده « که اسناد تجاری با این تسمیه در باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر برات، سفته و چک عنوانی ندارد ولی گذشته از چند ماده که ورقه و ...

پایان نامه حقوق خصوصی : تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد ...

با وجود این در ایران منظور از اسناد تجاری، معمولا اسنادی است که ازبسیاری جهات به برات شبیه بوده، خصایص عمده آن را دارند و علاوه بر خود برات به طور عمده عبارت است از سفته و چک. محاسن اسناد تجاری ...

شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، - دانلود ...

شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت اسناد تجاری ( برات، سفته، چک ) word دانلود پایان نامه مقاله پاورپوینت فایل فلش کارآموزی گزارش تخصصی اقدام پژوهی درس پژوهی جزوه خلاصه

عنوان : تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاریword ...

اسناد تجاری، چک، فوت، متعهد، مسئولیت، متوفی، برات، سفته تکالیف دارنده جهت استیفای حقوقی ناشی از اسناد تجاری و آثار مترتب بر آن "، نشریه حقوقدادرسی، آذر و دی 1390، شماره 89 ، ص 29 .

اوصاف حاکم بر اسناد تجاری :: وبلاگ حقوقی محمد امیر امیری

اسناد تجاری خاص ( چک، سفته و برات )، به لحاظ اهمیتی که در کارکرد مبادله‌ی پولی و گردش سرمایه دارند علاوه بر قابلیت استناد در دعوا ( موضوع ماده 1284 قانون مدنی ) ، از اوصاف دیگری نیز برخوردارند که ...

دانلود پاورپوینت مجتمع مسکونی شار (علیرضا تغابنی)

دانلود 50 قالب زیبای پاورپوینت

دانلود جزوه زبان تخصصی معماری محمودی دانشگاه تهران

بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش اموران

ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با استفاده از رویکرد فرا مکاشفه‌ای

گزارش کارآموزی در شركت تراشكاری

پایان نامه مطالعه مقايسه ای و تطبيقی مسئوليت مدنی مديران شركت های تجاری و مدنی در انجام معاملات

دانلود جزوه آموزشی شبکه های کامپیوتریپیشینه تحقیق عقب ماندگی ذهنی