دانلود رایگان


بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان -نوع فایل: word قابل ویرایش 35 صفحه چکیده: در این تحقیق ابتدا به بیان مسئله و هدف و ضرورت تحقیق پرداخته، آنگاه واژه های تحقیق را توضیح داده سپس در فصل دوم به پیشینه تحقیق پرداخته و در فصل سوم مجموعه آماری خود را معرفی و پرسشنامه تهیه شده ر

دانلود رایگان نوع فایل: wordقابل ویرایش 35 صفحهچکیده: در این تحقیق ابتدا به بیان مسئله و هدف و ضرورت تحقیق پرداخته، آنگاه واژه های تحقیق را توضیح داده سپس در فصل دوم به پیشینه تحقیق پرداخته و در فصل سوم مجموعه آماری خود را معرفی و پرسشنامه تهیه شده را ضمیمه نموده و به تحلیل و استنتاج پرداخته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادها و انتقادهای خود را از نتایج تحقیق ارائه نموده ام که انشاءا... روزنه ای در ارائه بهتر و ذخیره سازی سرمایه ملی کشور گردد.مقدمه:در دنیای پیچیده امروز هیچکس بی نیاز از تعلیم و تربیت نیست. امروز فعالیت در مدرسه و آموختن، خود بخش عظیمی از زندگی انسانهاست، دیگر نمی توان با طرز تلقی گذشته به شاگرد و تربیت او نگریست، اگر معلمان با اصول و مبانی و هدفهای تعلیم و تربیت، ویژگیهای دانش آموزان و نیازهای آنان و روشها و فنون تدریس آشنایی نداشته باشند. هرگز قادر نیستند به عنوان سازندگان جامعه ایفای نقش کنند. مهمترین عامل توسعه پرورش ذهنی علمی در یک جامعه نظام آموزشی است، در این نظام از بدو ورود تا آخرین دوره تخصصی، اخلاق علمی، اجتماعی، شیوه برخورد با مسائل و مشکلات به طور مستقیم آموزش داده می شود.تدریس یکی از عناصر اصلی فرآیند، آموزش و پرورش است که در کارایی نظام آموزشی نقش مؤثری دارد.اندیشه ها، برخوردها، روشهای نو و بدیع و خلاق عمدتا از نظام آموزشی ما مایه می گیرد، تفکر استنباط و استنتاج در تمامی ابعاد زندگی وجود دارد، جامعه فرهنگی ما جامعه عقلی است که شیوه تفکر را منتقل می کند. تربیت عقلی است که فرد را برای تمامی کارزارهای حیات آماده می سازد.مهمترین محتوای تربیت فرهنگی اتخاذ رویکرد عقل و منطق و تدبیر در نظام آموزشی و نظام اجتماعی جامعه است، با توجه به پیشرفتهای سریع علوم و تکنولوژی نمی توان به تمام دانش موجود دست یافت و نمی توان هر شخصی را به هر خصوصیتی به کار تدریس و معلمی واداشت. اگر به دانش آموزان روش یادگیری را یاد بدهیم آنان خود خواهند آموخت که چگونه یاد بگیرند.از این رو بر آن شدم روش تدریس خود را که تلفیقی از حل مسئله با استفاده از تقویت دید دانش آموزان است و به کارگیری توان ناشناخته آنان (استعداد کار عملی) که خود به آن آگاهی نداشته و هر یک بر اساس اجبار و یا اکراه به این رشته روی آورده اند، ایجاد علاقه و انگیزه نموده به تدریس بپردازم و آنان را در درک بهتر رشته ای که، صرفا جهت اخذ دیپلم و جا نماندن از فرهنگ خانواده پذیرفته اند به صورت یک هدف در آورم و در ادامه تحصیل و یا اشتغال زایی آنها در گروههای فنی و مهندسی آماده سازم.فهرست مطالب:چکیدهمقدمهفصل اولتوصیف وضع موجودبیان مسئلهاهمیت تحقیقاهداف تحقیقسوال های تحقیقتعریف واژه هاآمادگیانگیزشآموزشانضباط و نظمروش تدریسفصل دومپیشینه تحقیقمعلم خوب و موفقمعیار و شرایط دبیریمدیریت و نظارت کلاس درسجلسات اولیه کلاستهیه طرح درسکلاس داری و انضباطتشویق و تنبیه در كلاس درس و روش برخورد معلمفصل سومروش تحقیقروش توصیفیجامعه آماریحجم نمونهابزار اندازه گیریسوالات پرسشنامهمتغیر مستقلمتغیر وابستهفصل چهارمتجزیه و تحلیلنمونه پرسشنامهنتایج بدست آمده و نمایش نمودارفصل پنجمنتیجه گیریمنابعمنابع و مأخذ:پازارگادی، علاءالدین. شاهراه تدریس. تهران: مدرسه عالی شمیران. 1315.تربیت، 1384 ماهنامه فرهنگی آموزشی. سازمان بسیج دانش آموزی، تهران: چاپ هفتم.حسنعلی میرزابیگی، حسن حیدریان. پژوهش در علوم انسانی به روش ساده. تهران: امیرکبیر، 1384.احدیان. مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: بشری 1374.دیویس، آری. مدیریت یادگیری. مترجمان – دکتر داریوش نوروزی و محمد حسین امیر تیموری. تهران: راهگشا: 1373.ذوفن، شهناز و پور. خسرو. تولید و کاربرد مواد آموزشی– تهران: وزارت آموزش و پرورش.صفوی، امان اله. کلیات روشها و فنون تدریس. تهران: معاصر 1376.علی آبادی خدریجه – مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران: پیام نور 1375.کوهن، لوئیز و مانیون، لارنس. راهنمای عملی تدریس. ترجمه فاطمه شاکری. تهران: جهاد دانشگاهی 1372.مجله تعلیم و تربیت. فروردین 1378 – ماهنامه وزارت آموزش و پرورش – شماره هفتم.هروی، حسین. روش تدریس. معلم موفق.

بررسی رفتارهای


معلم با انگیزه


در میزان یادگیری


دانش آموزان


بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان


بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری


پایان نامه علوم تربیتی


روانشناسیبررسی


رفتارهای


معلم


با


انگیزه


در


میزان


یادگیری


دانش


آموزان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن

دانلود پاورپوینت سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS

بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

ضوابط برنامه ریزی و طراحی مراکز تجاری

تحقیق آسمان خراشهای جهانطرح جابربن حیان درباره فسیل ها و کاربرد فسیل هادانلود پروپوزال رشته مدیریت عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان

دانلود پاورپوینت جامع درس انقلاب اسلامی ایران