دانلود رایگان


بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي - دانلود رایگاندانلود رایگان بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي نوع فایل: word قابل ویرایش 100 صفحه چکیده: يك مطالعه دربارة فرآيند تقطير چند مرحله اي براي بازيافت DEA از محلولهاي آلوده ارائه گرديده است. اين قبيل محلولها مشكلات جدي را در كارخانجات گاز و پالايشگاههاي نفتي بوجود آورده اند . بدليل فراريت بعضي از اجزاء تشكي

دانلود رایگان بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي نوع فایل: word قابل ویرایش 100 صفحه چکیده: يك مطالعه دربارة فرآيند تقطير چند مرحله اي براي بازيافت DEA از محلولهاي آلوده ارائه گرديده است. اين قبيل محلولها مشكلات جدي را در كارخانجات گاز و پالايشگاههاي نفتي بوجود آورده اند . بدليل فراريت بعضي از اجزاء تشكيل دهنده شان نمي توانند به آاساني خالص شوند. اين فرآيند جديد از هگزادكان به عنوان مايع حامل بي‌اثر براي حصول اطمينان از توزيع مناسب مايع در ستون تقطير ، به منظور جلوگيري از آلودگي و سهولت تفكيك اجزاء غيرفرار استفاده مي كند. در اين پروژه فرايند با داده هاي تعادل فازي نوين بين مخلوط دي اتانول آمين، بي(هيدروكسي اتيل) پيپرازين، تري(هيدروكسي اتيل) اتيلن دي آمين، آب و هگزادكان توضيح داده شده است. خصوصيات فيزيكي طراحي شدة ماده حامل بي اثر مورد بحث قرار مي گيرد و رهنمودهايي جهت انتخاب آن ارائه گرديده اند. از مدل ضريب فعاليت دو مايع غير تصادفي به طور موفقيت آميز جهت نمايش يا ارائه داده هاي تعادلي استفاده مي شود. فرآيند تقطير براي عمل خلوص سازي محلول‌هاي آمين آلوده شده، توصيف شده است. فرآيند تقطير چند مرحله‌اي و مايع حامل بي اثر(هگزادكان) استفاده مي شود. از ستون تقطير با قطر داخلي 50 پيشنهاد شده با شبيه سازاسپن(ASPEN) را تائيد كند و از خصوصيات فيزيكي مايع حامل بي اثر ارائه شده در فصل دوم استفاده مي كند . بعنوان مثال، براي تفكيك ناخالصي هاي محلول دي اتانول آمين فاسد شده تحت شرايط خلاء راندمان خوبي به دست آمده بود. نتايج با تقطير تك مرحله اي مرسوم برابر هستند. مقدمه: اين پروژه ، شامل سه فصل مي باشد. فصل اول راجع به شيرين كردن گازها و حلال اتانول آمين، فصل دوم در ارتباط با فرايند بازيافت حلالهاي جاذب و فصل سوم در رابطه با آناليز فرايند پيشنهادي مي باشد. در فصل اول گازها به صورت عمومي، ناخالصيهاي موجود در گازها، فرايند شيرين كردن گازها ، روشهاي پالايش ، روش آمين، تجهيزات لازم فرايند تصفيه گاز ترش با آمين‌ها، حلالها جاذب، آمينها، خصوصيات و كاربرد آمين ها ، ظرفيت تقاضا و قيمت اتانول آمين در سطح جهان و …. بحث شده است. در فصل دوم فرايند نويني براي بازيافت اتانول آمينها خصوصاً دي اتانول آمين از محلولهاي نيمه فاسد شده پيشنهاد شده است و سپس فرايند و تعادل فازي سيستم دي اتانول آمين – بي(هيدوركسي اتيل) پيپازين – تري (هيدروكسي اتيل ) اتيلن دي آمين – هگزادكان ، مشخصات مايع بي اثر ،بررسي تعادلي بخار- مايع ، ترموديناميك تعادل بخار – مايع و… تشريح شده اند. در فصل سوم آناليز فرايندپيشنهادي ، تقطير تحت شرايط جريان برگشتي كامل، آناليز فرايند با شبيه سازاسپن ، تقطير جزئي وناگهاني ، اثر شرايط عملياتي روي اجراي فرايند و .... توضيح داده شده اند. بعضي علائم، نشانه ها ، حروف و اختصار كلماتي كه در طول پروژه از آنها استفاده و در درون فصلها توضيح داده نشده اند، در پايان پروژه تحت عنوان ضميمه آورده شده اند. فهرست مطالب: مقدمه چكيده فصل اول شيرين كردن گازها با اتانول آمين ها تعريف عمومي گازها انواع گاز طبيعي ناخالصي هاي موجود در گازها پالايش گازها روش آمين انتخاب نوع فرآيند تجهيزات لازم فرايند تصفيه گاز ترش با آمين ها فرآيند تصفية گاز ترش با دي اتانول آمين (DEA) اثر گازهاي اسيدي جذب شده روي خواص فيزيكي آلكانول آمين واكنش هاي شيميايي فرآيند شرين كردن گاز طبيعي حلالهاي جاذب ويژگيهاي زداينده گازها و حلالهاي جاذب معرفي آمين ها و معيار انتخاب آنها توليداتانول آمين ها خصوصيات اتانول آمين ها كاربرد اتانول آمين ها مزاياي دي اتانول آمين نسبت به موتور اتانول آمين ظرفيت، تقاضا و قيمت اتانول آمين در سطح جهان فصل دوم فرايند نويني براي بازيافت DEA از محلولهاي نيمه فاسد شده: تشريح فرايند وتعادل فازي سيستم دي اتانول آمين – بي (هيدروكسي اتيل) پيپرازين تري (هيدروكسي اتيل) اتيلن دي آمين – هگزادكان فرايند نوين مشخصات مايع بي اثر بررسي تعادل بخار مايع(VLE) ترموديناميك تعادل بخار – مايع مخلوط‌هاي دوتايي مخلوط‌هاي چند جزيي آناليز رگرسيون داده‌هاي تعادلي بخار – مايع مواد، تجهيزات و روش‌هاي آ‌زمايشگاهي فصل سوم فرايند نويني براي بازيافت DEA از محلولهاي نيمه فاسد شده: آناليز فرايند تقطير تحت شرايط جريان برگشتي كامل آناليز فرايند با شبيه ساز ASPEN تقطير ناگهاني تقطير جزئي و ناگهاني اثر شرايط عملياتي بر اجراي فرايند شبيه سازي فرايند پيشنهادي با دو ستون تقطير نتيجه ضميمه معادلة NRTL و پارامترهاي آن مراجع منابع و مأخذ: [1] بهينه سازي محاسبات فرايندي با نرم افزار در واحدهاي تصفيه گاز تش با آمين، مهندس قدرت ا... نوبخت،مقاله. [2] استخراج، جداسازي واندازه گيري هيدروكربورهاي موجود در مخلوط دي اتانول آمين و آب مصرفي در پالايشگاه گاز، محمد جواد افشار، ابوالفضل همتيان،مقاله [3] بهينه سازي پارامترهاي واكنش شيميايي در سيستم گاز ترش و آمين، محمود مشفقيان، فصلنامه تحقيق، شماره 5 ، تابستان 1384 [4] روشهاي متفاوت پالايش گاز، مهندس عبدالعظيم كاووسيان، مقاله. [5] مجموعه مقالات سمينار بررسي آمين DEA- در واحدهاي تصفيه گاز، شهريور 1385

بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي


مقاله بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي


بازيافت دي اتانول آمين


پساب هاي صنعتي


پساب صنعتی


مهندسی شیمی


پایان نامه مهندسی شیمیبازيافت


دي


اتانول


آمين


از


پساب


هاي


صنعتي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله معماری NDN مبتنی بر جریان

مقاله عمارت خلعت پوشان تبریز

پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka

دانلود پاورپوینت لیکا

دانلود پروپوزال معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی

پاورپوینت معماری و طبیعت

دانلود پروپوزال رشته مدیریت عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنانپاورپوینت رضایت شغلی در افراد از دیدگاه روانشناسی

پاورپوینت های درس پردازش سیگنال های حیاتی